EMAM

EMAM je dataloger pre záznam hydrologických, meteorologických a ďalších environmentálnych dát. V zostave so snímačom (napr. výšky hladiny vody MAM6 a MAM7) zaznamenáva údaje do pamäti a následne ich vyhodnocuje podľa nastavených kritérií pre prekročenie napr. hladiny a prietoku.

Interval zaznamenávania údajov je možné nastaviť od 1 sekundy do 24 hodín. Zaznamenané dáta môže vysielať cez sieť GSM na vzdialený server alebo úložisko dát. Pre informáciu o mimoriadnych hodnotách EMAM vysiela správy prostredníctvom SMS na zadané čísla. EMAM je vybavený diaľkovou správou konfigurácie prostredníctvom GSM a Bluetooth. Všetky nastavenia a hodnoty je možné vykonať cez grafický displej s podsvietením a klávesnicu. EMAM je schopný prevádzky v prostredí s kondenzujúcimi vodnými parami pri teplotách -30 až +50oC. Kapacita pamäti je 200 000 záznamov.

EMAM je určený na dlhodobú prevádzku bez výmeny batérii po dobu minimálne 5 rokov. Predpokladaná doba prevádzky na jednu batériu je maximálne 15 rokov. Konštrukčne je EMAM usporiadaný pre priame umiestnenie do vrtu alebo studne. Pre komunikáciu cez GSM je implementovaná výkonná anténa, keďže prítomnosť signálu môže byť tlmená oceľovou konštrukciou a železobetónom. Jednotlivé sondy sú spojené s EMAM-om komunikačným káblom s maximálnou dĺžkou 1500 m. Typ komunikačného kábla dodávame v závislosti od druhu monitorovacieho zariadenia.

Umiestnenie zostavy EMAM vo vrte

Umiestnenie zostavy EMAM v nadzemnej konštrukcii