EMAM

Dataloger EMAM pre záznam hydrologických a meteorologických dát. V zostave so snímačom výšky hladiny vody MAM6 a MAM7 zaznamenáva údaje do pamäti a následne ich vyhodnocuje podľa nastavených kritérií pre prekročenie hladiny a prietoku.

Zaznamenané dáta môže vysielať cez sieť GSM na vzdialený server alebo úložisko dát. Pre informáciu o mimoriadnych hodnotách EMAM vysiela správy prostredníctvom SMS na zadané čísla. EMAM je vybavený diaľkovou správou konfigurácie prostredníctvom GSM a Bluetooth. Všetky nastavenia a hodnoty je možné vykonať cez grafický displej s podsvietením a klávesnicu.

EMAM je schopný prevádzky v prostredí s kondenzujúcimi vodnými parami pri teplotách -30 až +50oC. Kapacita pamäti je 200 000 záznamov. EMAM je určený na dlhodobú prevádzku bez výmeny batérii po dobu minimálne 5 rokov. Predpokladaná doba prevádzky na jednu batériu je maximálne 15 rokov.

Konštrukčne je EMAM usporiadaný pre priame umiestnenie do vrtu alebo studne. Pre komunikáciu cez GSM je podmienkou prítomnosť signálu, ktorý je tlmený oceľovou konštrukciou a železobetónom. Vodomerná sonda je spojená s EMAM komunikačným káblom s maximálnou dĺžkou 1500 m.

Umiestnenie zostavy EMAM vo vrte

Umiestnenie zostavy EMAM v nadzemnej konštrukcii