GRIMM Mini Laser Aerosol Spectrometer

Model 11R

Zariadenia pracujúce na princípe spektrometrie meria v rozsahu 0,25 až 32 mikrometrov rozdelených do 31 veľkostných kanálov. Odozva merania je takmer okamžitá. Pomocou Wi-Fi, alebo Bluetooth môže zariadenie spolupracovať s PC, tabletom, alebo mobilom. Ukladanie dát možno jednoducho na SD kartu a USB.

GRIMM Mini Wide Range Aerosol Spectrometer Model 1371

Zariadenie pracuje na kombináciu Elektrometria a spektrometrie umožňuje meranie v rozsahu 10 nm až 25 mikrometrov rozdelených do 40tich veľkostných kanálov. Kompletný scan má odozvu iba 60 sekúnd. Zariadenie umožňuje komunikáciu a zobrazenie výsledkov pomocou napojenia na PC, tablet, či mobil.

Meranie CO a CO2

Ponúkame širokú škálu zariadení pre meranie kvality ovzdušia vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Meranie hluku

Ponúkame širokú škálu zariadení pre meranie hluku vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Meranie osvetlenia

Ponúkame širokú škálu zariadení pre meranie osvetlenia vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu

Ponúkame širokú škálu zariadení pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Meranie teploty

Ponúkame širokú škálu zariadení pre meranie teploty vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Meranie tlaku

Ponúkame širokú škálu zariadení na meranie tlaku vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Meranie vibrácií

Ponúkame širokú škálu zariadení pre meranie vibrácií vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Meranie vlhkosti

Ponúkame širokú škálu zariadení pre meranie vlhkosti vo vnútornom a pracovnom prostredí pomocou prenosných, alebo stacionárnych zariadení. V prehľade nájdete jednotlivé zariadenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.