Zobrazený jediný výsledok

WinModim

Havarijný systém WinMODIM Expert v. 5

 

WinMODIMEXPERT je určený pre zobrazenie, interpretáciu a predpovedanie dát z monitoringu úniku nebezpečných látok v reálnom čase.

Jeho hlavnou úlohou je napomáhať pri riešení krizových situáci pri úniku nebezpečných látok a poskytovať operátorovi dostatok informacií pre rozhodovanie v záujme ochrany zdravia a majetku občanov.

Jadrom systému je kombinácia niekoľko matematických modelov automaticky volených podľa vopred stanovených kritérií.

Výsledky výpočtov sú následne zobrazováné do digitálnej mapy s podporou vektorových grafických nástrojov.