Začiatkom novembra sa nám podarilo v spolupráci s našim rakúskym partnerom EAS Envimet úspešne ukončiť a odovzdať klientovi – SHMÚ do používania kontajnery,  zariadenia ako aj HW a SW produkty v rámci projektu „Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“.

Jednalo sa o dodávku :

–          35 ks stacionárnych kontajnerov AMS

–          Automatický váhový systém AWS-1 na gravimetrické stanovenie koncentrácie jemného prachu na filtroch priemeru 47 mm

–          5 ks sampler suchého a mokrého depozitu WADOS

–          Zberný systém DAS vrátane dodávky HW zariadení a SW riešenia

–          Implementácia zberného systému DAS pre pokrytie potrieb smernice 2011/850/ES