V druhej polovici marca 2015 inštalovala naša spoločnosť v pobočkách ČHMÚ (Ústí nad Labem, Praha, Brno) 3 ks Automatický váhový systém AWS-1 pre gravimetrické stanovenie naprášených filtrov priemeru 47 mm. 

Ide o vôbec prvú inštaláciu tohto systému s klimatizačnou jednotkou v krajinách strednej a východnej Európy.