Spoločnosť ENVItech s.r.o.

Naša spoločnosť od svojho vzniku v roku 1992 poskytuje zákazníkom komplexné riešenia monitorovacích systémov pre ochranu životného prostredia.

Naše služby

ENVItech, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia od analýzy problému a vypracovania projektu, po  dodávku monitorovacieho systému na kľúč, zaškolenie obsluhy a dlhodobý servis monitorovacích systémov.

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia ako súčasť ENVItech, s.r.o. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou ako skúšobné laboratórium na monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, vzorkovanie tuhých častíc PM2,5 a PM10 , meranie meteorologických parametrov a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok.

Produkty

Společnost ENVItech zaisťuje komplexné dodávky zariadení, záručný a pozáručný servis, projektovú prípravu a vývojové štúdie.

Dodanie komplexných monitorovacích systémov je podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.

  ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEMS

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.

 

Naše referencie

Od vzniku spoločnosti v roku 1992 sme získali mnohoročné skúsenosti s realizáciami zakáziek v oblasti monitorovania životného prostredia, najmä v oblasti ovzdušia.

Zobraziť referencie

PMFT System

Resp-Aer-Meter

Mas-Q-Check

Aktuálne projekty

Katalógy

WEB kamery

FB_banner