Upozornenie o zmene banky

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o zmene banky.

Názov banky Unicredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu 1435023003/1111
IBAN SK84 1111 0000 0014 3502 3003
SWIFT/BIC UNCRSKBX

 

V momentálnej dobe je stále aktívny účet v Prima banke. O jeho ukončení Vás budeme informovať.