Monitorovacie stanice pre Bavorský štátny úrad životného prostredia

Ku koncu kalendárneho roka 2022 pripravujeme v spolupráci s naším rakúskym partnerom výrobu a montáž monitorovacích staníc kvality ovzdušia s vybavením pre Bavorský štátny úrad životného prostredia (Bayerische Landesamt für Umwelt – LfU) so sídlom v Augsburgu. Pre túto inštitúciu sme dodávali pilotné stanice už v roku 2021 kedy išlo o dodávku 4 plne vybavených…

Porovnávacie meranie kvality ovzdušia v Trenčíne

Od pondelka 25.4. 2022 prebieha v Trenčíne, v blízkosti frekventovanej Hasičskej ulice porovnávacie meranie kvality ovzdušia, ktoré bude zároveň spresňujúcim podkladom k vyhodnoteniu imisnej situácie tam, kde doprava predstavuje dominantný zdroj znečistenia ovzdušia v rámci mesta Trenčín. Akciu organizuje Slovenský hydrometeorologický ústav a zúčastňuje sa jej niekoľko subjektov vykonávajúcich monitoring kvality ovzdušia na Slovensku i…

Dodávka odnímateľného jednonápravového prívesu – mobilného monitorovacieho laboratória

Ku koncu roka naša spoločnosť v spolupráci s našou sesterskou organizáciou z Českej republiky zrealizovala projekt dodávky odnímateľného jednonápravového prívesu – mobilného monitorovacieho laboratória pre klienta v Litve. Tento typ mobilných laboratórií je u odborných inštitúcii veľmi žiadaným tovarom v posledných mesiacoch naprieč celou Európou. Náš teší, že s našou produkciou expandujeme aj do pobaltských krajín.  

20. stretnutie mobilných systémov v Zákupech

Zúčastnili sme výročného 20. stretnutia mobilných systémov v Zákupech.   Viac informácii o akcií sa môžete dočítať v nasledujúcich odkazoch:   https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-mimoni-budou-na-peti-mistech-zjistovat-co-obyvatele-mesta-dychaji https://genus.cz/regiony/ceskolipsko/mereni-kvality-ovzdusi-by-melo-ukazat-jak-moc-mimon-zatezuje-tranzitni-doprava-n523604.htm   Reportáž ČT – sledujte od 12:28 -18:41 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058321020/  

Jubilejný 500-tý kontajner PL500

500stým kontajnerom je HOT SPOT monitorovacia stanica, ktorá je určená pre účely mestského monitoringu kvality ovzdušia pre mesto Kyjev. Jedná sa o dispozične jednoduchú stanicu s dvoma 19´ stojanmi pre referenčné analyzátory plynových znečisťujúcich látok a optickým monitorom jemných prachových častíc. Stanica je vybavená komplet elektroinštaláciu v zmysle požiadaviek európskej legislatívy, meteorologickým stožiarom na ktorom…

ENVInews 2021_2

Aktuálne sme pripravili nové číslo ENVInews, v ktorom predstavujeme témy ako: Nové produkty ENVItech – E-Dat, AuRes 2020, Odberový systém OSYS, produkty pre konektivitu Teltonika, upgrade senzorických jednotiek enviDUST a enviSENS Novinky monitorovacie laboratória – Jubilejný 500-tý kontajner PL500, AeroLAB, Modulárne monitorovacie laboratória Nové produkty ENVEA  – VOC72E pre analýzu prchavých organických látok, produkty pre…