Dohľad Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) 2019

27.-28.6.2019 sa v skúšobnom Laboratóriu monitorovania kvality ovzdušia uskutočnil pravidelný dohľad Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). Predmetom tohtoročného dohľadu bol výkon monitorovanie plynných znečisťujúcich látok CO, SO2, NOx kontinuálnymi analyzátormi a meranie meteorologických veličín (teplota a vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra) a  dodržiavanie požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. SNAS vo svojej správe o zisteniach z posudzovania na mieste konštatuje, že…

Československá environmentálna konferencia ENVIRO 2019

Zúčastnili sme sa štvrtého ročníka Československej environmentálnej konferencie ENVIRO 2019, ktorá sa konala v dňoch 29.5. – 31.5.2019 v príjemnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc. Zástupcovia štátnej správy informovali o aktuálnom stave legislatívy, o pripravovaných zmenách a stratégiách v oblasti EIA, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, IPKZ. Prevádzkovatelia podnikov prezentovali svoje skúsenosti z uplatňovania legislatívnych požiadaviek v praxi.  V oblasti monitorovania kvality ovzdušia odborníci…

Odborná konferencia “16. setkání v čistém ovzduší”

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší, už 16. ročník odbornej konferencie  „16. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ“ zameranú na tému: Identifikácia zdrojov znečisťovania ovzdušia a problematika pachových látok. Táto konferencia sa bude konať v LH Dvořák v Táboře (ČR) v dňoch 3.- 4.10.2019 (štvrtok – piatok). Budeme radi, za Váš odborný príspevok zameraný na vyššie…

ENVItech Bohemia – pozvánka na URBIS SMART CITY FAIR- 5. a 6. júna 2019 | Výstavisko Brno

Vážení, dovolujeme si Vám tímto pozvat výstavu URBIS SMART CITY FAIR ve dnech 5.6. a 6.6. 2019 (Výstaviště Brno, ČR), kde nás můžete navštívit na našem stánku č. 16 v pavilonu G16. Tato výstava má představit návštěvníkům nejnovější trendy a řešení, jak uvést koncept Smart city do praxe. Na našem stánku mimo jiné naleznete: enviDUST –…