Vybudovanie Centra kontinuálneho monitorovania odpadových vôd na Severnom Cypruse

Minister životného prostredia a cestovného ruchu Tureckej republiky severného Cypru, Jeho Excelencia pán Fikri Ataoğlu, v júni 2021 podpísali zmluvu so zástupcami našej spoločnosti na vybudovanie Centra kontinuálneho monitorovania odpadových vôd na Severnom Cypruse. Súčasťou pilotného projektu je taktiež dodávka prvej monitorovacej stanice kvality vody (WQMS) pre kontinuálne meranie znečistenia z čističiek odpadových vôd v…

Projekt obnovy AMS pre Slovnaft

V rámci projektu obnovy automatizovaného monitorovacieho systému kvality ovzdušia pre Slovnaft, a.s. sme začiatkom Apríla 2021 prepravili a inštalovali v Bratislave novú monitorovaciu stanicu – AMS Vlčie Hrdlo. Po minuloročnej výmene monitorovacej stanice v Podunajských Biskupiciach a v Rovinke sme tak úspešne ukončili projekt obnovy stacionárnych monitorovacích laboratórií pre túto slovenskú rafinériu. Stanica bola umiestnená…

ISO 9001:2016

28.1.2021 u nás prebehla úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 spoločnosťou TUV Slovakia.

Recertifikačný audit potvrdil platnosť našej certifikácie na ďalšie, 3-ročné obdobie s rozšírením aj o procesy návrhu, vývoja a výskumu.

Certifikáty

Odberový vzorkovací systém OSYS

Naše odberové vzorkovacie systémy v oblasti monitoringu kvality ovzdušia si za posledné roky získali popularitu nielen v našich zemepisných šírkach ale aj v zahraničí.

Po pravidelných dodávkach tejto produkcie do Spojených arabských emirátov dodávame aktuálne Odberové systémy s komplet vyhrievaním a ich reguláciou zmysle požiadaviek klienta na Cyprus.

 

Fotogaléria:

 

 

Dodávka AMS pre Bavorský štátny úrad životného prostredia

Na prelome rokov sme pre v spolupráci s naším rakúskym partnerom pripravovali výrobu a montáž monitorovacích staníc s vybavením pre Bavorský štátny úrad životného prostredia (Bayerische Landesamt für Umwelt – LfU) so sídlom v Augsburgu. Išlo o dodávku 4 plne vybavených monitorovacích staníc pre lokality Kulmbach a Augsburg.

Viac informácií o našich monitorovacích laboratóriach.