Rokovania s ukrajinskými partnermi 2019

V dňoch 11. až 13.2.2019 bola vykonaná služobná cesta zástupcov spoločnosti (Ing. Hrdina, Ing. Urda) do ukrajinského Kyjeva. Rokovania s našimi partnermi sa uskutočnili v sídle spoločnosti ENVImonitor. Predmetom jednaní boli aktivity na území Kyjeva a ďalších miest Ukrajiny. V rámci jednaní sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou “Autoekoprylad”.