Recertifikačný audit ISO

Začiatkom februára naša spoločnosť absolvovala recertifikačný audit ISO 9001.

Certifikát kvality ISO 9001:2009 sme úspešne obhájili.

Týmto potvrdzujeme, že ENVItech s.r.o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou STN EN ISO 9001:2009 pre činnosti: výroba, inštalácia a servis systémov pre monitorovanie životného prostredia