Československá environmentálna konferencia ENVIRO 2019

Zúčastnili sme sa štvrtého ročníka Československej environmentálnej konferencie ENVIRO 2019, ktorá sa konala v dňoch 29.5. – 31.5.2019 v príjemnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc. Zástupcovia štátnej správy informovali o aktuálnom stave legislatívy, o pripravovaných zmenách a stratégiách v oblasti EIA, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, IPKZ. Prevádzkovatelia podnikov prezentovali svoje skúsenosti z uplatňovania legislatívnych požiadaviek v praxi.  V oblasti monitorovania kvality ovzdušia odborníci…

Odborná konferencia “16. setkání v čistém ovzduší”

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší, už 16. ročník odbornej konferencie  „16. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ“ zameranú na tému: Identifikácia zdrojov znečisťovania ovzdušia a problematika pachových látok. Táto konferencia sa bude konať v LH Dvořák v Táboře (ČR) v dňoch 3.- 4.10.2019 (štvrtok – piatok). Budeme radi, za Váš odborný príspevok zameraný na vyššie…