Dohľad Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) 2019

27.-28.6.2019 sa v skúšobnom Laboratóriu monitorovania kvality ovzdušia uskutočnil pravidelný dohľad Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). Predmetom tohtoročného dohľadu bol výkon monitorovanie plynných znečisťujúcich látok CO, SO2, NOx kontinuálnymi analyzátormi a meranie meteorologických veličín (teplota a vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra) a  dodržiavanie požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. SNAS vo svojej správe o zisteniach z posudzovania na mieste konštatuje, že…