Účasť na medzinárodnej konferencii Ochrana ovzdušia 2019

Zástupcovia našej spoločnosti sa opäť zúčastnili medzinárodnej konferencie Ochrana ovzdušia 2019, ktorá sa konala v dňoch 11.11. – 13.11.2019 v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Toto tradičné podujatie každoročne poskytuje priestor pre odborníkov z praxe, štátnej správy, samosprávy a výskumnej a akademickej obce, aby si vzájomne vymenili skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty. Tento rok boli odprezentované a diskutované témy: zmena klímy, stratégie…