Projekt obnovy AMSKO pre Slovnaft, a.s.

V rámci projektu obnovy automatizovaného monitorovacieho systému kvality ovzdušia pre Slovnaft, a.s. sme začiatkom Mája inštalovali v Rovinke novú monitorovaciu stanicu. Po minuloročnej výmene stanice v Podunajských Biskupiciach tak zostáva v rámci aktuálneho projektu zabezpečiť ešte poslednú AMS vo Vlčom hrdle. Súčasťou stanice v Rovinke bola aj priestranná informačná tabuľa slúžiaca na zobrazovanie a informovanie verejnosti o stave kvality ovzdušia v okolí Slovnaft,…

Prestavba Renault Master na merací voz

Aj počas jarnej pandemickej situácie sme v spolupráci českými kolegami (Envitech Bohemia s.r.o.) pripravovali a realizovali projekt prestavby automobilu Renault Master na merací voz určený k imisnému monitoringu pre Slezskú Univerzitu v Opave.

Dielo sme symbolicky odovzdávali na Česko-slovenskej hranici za prísnych hygienických podmienok.