Nová verzia zariadenia AuRes 2020

V rámci vývoja a inovácie produktového portfólia Vám predstavujeme novú verziu AuRes 2020. AuRes predstavuje inteligentný systém dohľadu, riadenia prevádzky a monitoring všetkých podporných funkcii v meracej stanici. Zariadenie AuRes je možné použiť vo všetkých typoch stacionárnych a mobilných monitorovací laboratórií. Nová verzia AuRes 2020 predstavuje výraznú inováciu funkčnosti a dizajnu zariadenia. AuRes 2020 je orientovaný na výšku,…