Medzinárodný veľtrh POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2019

Naša sesterská spoločnosť ENVItech Bohemia s.r.o. sa zúčastnila  veľtrhu  “POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2019”, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. – 7.11.2019 v medzinárodnom výstavnom komplexe v Kyjeve. Spoločnosť prezentovala senzorické riešenia monitoringu kvality ovzdušia, progresívny Hybridný monitorovací systém kvality ovzdušia skladajúci sa z referenčnej stanice, senzorickej siete a programového vybavenia, ako aj naše modulárne…

Účasť na medzinárodnej konferencii Ochrana ovzdušia 2019

Zástupcovia našej spoločnosti sa opäť zúčastnili medzinárodnej konferencie Ochrana ovzdušia 2019, ktorá sa konala v dňoch 11.11. – 13.11.2019 v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Toto tradičné podujatie každoročne poskytuje priestor pre odborníkov z praxe, štátnej správy, samosprávy a výskumnej a akademickej obce, aby si vzájomne vymenili skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty. Tento rok boli odprezentované a diskutované témy: zmena klímy, stratégie…

Veľtrh v Kyjeve

Naša sesterská spoločnosť ENVItech Bohemia v spolupráci s Czech Trade Vás pozýva na veľtrh  “Energia v priemysle”, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 7.11.2019 v medzinárodnom výstavnom komplexe v Kyjeve.

Dátum konania: 5. – 7.11.2019

Miesto: Ukajina, Medzinárodné výstavné centrum, Kyjev

Viac informácií nájdete v odkazoch:

https://www.czechtradeoffices.com/uk/ua/events/tradeshows/2019/power-engineering-for-industry

https://www.iec-expo.com.ua/en/pei-2019.html

Dohľad Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) 2019

27.-28.6.2019 sa v skúšobnom Laboratóriu monitorovania kvality ovzdušia uskutočnil pravidelný dohľad Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). Predmetom tohtoročného dohľadu bol výkon monitorovanie plynných znečisťujúcich látok CO, SO2, NOx kontinuálnymi analyzátormi a meranie meteorologických veličín (teplota a vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra) a  dodržiavanie požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. SNAS vo svojej správe o zisteniach z posudzovania na mieste konštatuje, že…