Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Začiatkom novembra sa nám podarilo v spolupráci s našim rakúskym partnerom EAS Envimet úspešne ukončiť a odovzdať klientovi – SHMÚ do používania kontajnery,  zariadenia ako aj HW a SW produkty v rámci projektu „Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“. Jednalo sa o dodávku : –          35 ks stacionárnych kontajnerov AMS –          Automatický váhový systém AWS-1 na gravimetrické stanovenie koncentrácie jemného prachu…