Vianočný večierok 2017

Pri príležitosti vianočných sviatkov a končiaceho sa roku 2017 sme si v ENVItechu urobili malé vianočné posedenie. Nechýbalo dobré jedlo a skvelá zábava, kde boli zamestnanci potrápení kvízom zo znalosti našej spoločnosti. Najlepšie v kvíze dopadol náš najnovší zamestnanec, Štefan Hrabovský. Gratulujeme! Vám všetkým prajeme šťastné a veselé a tešíme sa na Vás a našu…

ATMOSYS planning

6.12.2017 sa Ing. Ochodnický zúčastnil na pracovnom seminári v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave o novom rozptylovom modeli ATMOSYS planning – nástroja na hodnotenie dopadu zmien dopravnej infraštruktúry a bodových zdrojov na kvalitu ovzdušia.
Model ATMOSYS planning bol prezentovaný pracovníkmi belgickej výskumno-vývojovej spoločnosti VITO a SHMÚ.