Vianočný večierok 2017

Pri príležitosti vianočných sviatkov a končiaceho sa roku 2017 sme si v ENVItechu urobili malé vianočné posedenie. Nechýbalo dobré jedlo a skvelá zábava, kde boli zamestnanci potrápení kvízom zo znalosti našej spoločnosti. Najlepšie v kvíze dopadol náš najnovší zamestnanec, Štefan Hrabovský. Gratulujeme! Vám všetkým prajeme šťastné a veselé a tešíme sa na Vás a našu…

ATMOSYS planning

6.12.2017 sa Ing. Ochodnický zúčastnil na pracovnom seminári v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave o novom rozptylovom modeli ATMOSYS planning – nástroja na hodnotenie dopadu zmien dopravnej infraštruktúry a bodových zdrojov na kvalitu ovzdušia.
Model ATMOSYS planning bol prezentovaný pracovníkmi belgickej výskumno-vývojovej spoločnosti VITO a SHMÚ.

Konferencia Ochrana Ovzdušia 2017

27Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili tradičnej medzinárodnej konferencie „Ochrana Ovzdušia 2017“, ktorá sa každoročne koná na Štrbskom plese.  Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, štátnej správy, samosprávy ako aj z výskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v…

Konferencie ENVIRO 2017

V termíne 26-27.10 sa naša spoločnosť ENVItech s.r.o. zúčastnila konferencie ENVIRO 2017 v Liptovskom Jáne.  Stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa problematike životného prostredia zo Slovenskej a Českej republiky v Liptovskom Jáne 25. až 27. októbra 2017. Hlavným cieľom konferencie bola výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a…

Dodávka monitorovacích staníc

Počas týchto dní pracujeme na realizácii dodávok monitorovacích staníc kvality ovzdušia pre rôznych klientov z Českej republiky a Rakúska. Minulý týždeň sme odovzdali do užívania stacionárnu monitorovaciu stanicu pre mesto Třinec, aktuálne finišujeme na príprave stanice pre mesto Štětí a v priebehu budúceho týždňa expedujeme špeciálny 7.5 m dlhý kontajner určený na porovnávajúce merania pre nášho klienta do Rakúska.