Obchodné zastúpenie AMS Analitica srl pre Slovenskú republiku

S potešením oznamujeme rozšírenie aktivít našej spoločnosti v oblasti merania emisií, kde vstupujeme na trh s emisnými odberovými systémami a od mája 2018 zastupujeme spoločnosť AMS Analitica srl ​​z Talianska. V minulom týždni sme sa už spoločne zúčastnili konferencie CEM 2018 v Budapešti. Naša produktová oblasť merania emisií teraz obsahuje odberové systémy na meranie prachu,…

Návšteva spoločnosti AMS Analytica

Spoločnosť Envitech s.r.o navštívil zástupca talianskej spoločnosti AMS Analytica, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou emisných monitorovacích systémov pre kontrolné merania. Na stretnutí sme sa spolu so zástupcami partnerskej cyperskej spoločnosti Envitech Enviromental services dohodli na spolupráci a zastupovaní produkcie tejto talianskej spoločnosti v oblasti emisných kontrolných meraní na našom trhu. O ďalších krokoch a…