Obchodné zastúpenie AMS Analitica srl pre Slovenskú republiku

S potešením oznamujeme rozšírenie aktivít našej spoločnosti v oblasti merania emisií, kde vstupujeme na trh s emisnými odberovými systémami a od mája 2018 zastupujeme spoločnosť AMS Analitica srl ​​z Talianska. V minulom týždni sme sa už spoločne zúčastnili konferencie CEM 2018 v Budapešti. Naša produktová oblasť merania emisií teraz obsahuje odberové systémy na meranie prachu,…