AQUA 2018

Spoločnosť ENVItech s.r.o. sa zúčastní 22. ročníku medzinárodnej výstavy AQUA zameranej na vodné hospodárstvo, hydroenergetiku, ochranu životného prostredia, odpadové hospodárstvo.

Výstava sa uskutoční dňa 12. – 14. 6. 2018 v areály výstaviska Expo Center Trenčín.

Viac informácií nájdete na: http://www.expocenter.sk/aqua