Medzinárodný veľtrh POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2019

Naša sesterská spoločnosť ENVItech Bohemia s.r.o. sa zúčastnila  veľtrhu  “POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2019”, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. – 7.11.2019 v medzinárodnom výstavnom komplexe v Kyjeve. Spoločnosť prezentovala senzorické riešenia monitoringu kvality ovzdušia, progresívny Hybridný monitorovací systém kvality ovzdušia skladajúci sa z referenčnej stanice, senzorickej siete a programového vybavenia, ako aj naše modulárne…