Jubilejný 500-tý kontajner PL500

500stým kontajnerom je HOT SPOT monitorovacia stanica, ktorá je určená pre účely mestského monitoringu kvality ovzdušia pre mesto Kyjev. Jedná sa o dispozične jednoduchú stanicu s dvoma 19´ stojanmi pre referenčné analyzátory plynových znečisťujúcich látok a optickým monitorom jemných prachových častíc. Stanica je vybavená komplet elektroinštaláciu v zmysle požiadaviek európskej legislatívy, meteorologickým stožiarom na ktorom…