Konferencia Ochrana Ovzdušia 2017

27Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili tradičnej medzinárodnej konferencie „Ochrana Ovzdušia 2017“, ktorá sa každoročne koná na Štrbskom plese.  Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, štátnej správy, samosprávy ako aj z výskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v…

Konferencie ENVIRO 2017

V termíne 26-27.10 sa naša spoločnosť ENVItech s.r.o. zúčastnila konferencie ENVIRO 2017 v Liptovskom Jáne.  Stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa problematike životného prostredia zo Slovenskej a Českej republiky v Liptovskom Jáne 25. až 27. októbra 2017. Hlavným cieľom konferencie bola výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a…