Konferencia Ochrana Ovzdušia 2017

27Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili tradičnej medzinárodnej konferencie „Ochrana Ovzdušia 2017“, ktorá sa každoročne koná na Štrbskom plese.  Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, štátnej správy, samosprávy ako aj z výskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v…