ISO 9001:2016

28.1.2021 u nás prebehla úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 spoločnosťou TUV Slovakia.

Recertifikačný audit potvrdil platnosť našej certifikácie na ďalšie, 3-ročné obdobie s rozšírením aj o procesy návrhu, vývoja a výskumu.

Certifikáty

Odberový vzorkovací systém OSYS

Naše odberové vzorkovacie systémy v oblasti monitoringu kvality ovzdušia si za posledné roky získali popularitu nielen v našich zemepisných šírkach ale aj v zahraničí.

Po pravidelných dodávkach tejto produkcie do Spojených arabských emirátov dodávame aktuálne Odberové systémy s komplet vyhrievaním a ich reguláciou zmysle požiadaviek klienta na Cyprus.

 

Fotogaléria:

 

 

Dodávka AMS pre Bavorský štátny úrad životného prostredia

Na prelome rokov sme pre v spolupráci s naším rakúskym partnerom pripravovali výrobu a montáž monitorovacích staníc s vybavením pre Bavorský štátny úrad životného prostredia (Bayerische Landesamt für Umwelt – LfU) so sídlom v Augsburgu. Išlo o dodávku 4 plne vybavených monitorovacích staníc pre lokality Kulmbach a Augsburg.

Viac informácií o našich monitorovacích laboratóriach.

Monitorovanie kvality ovzdušia 2021

Všetkým našim zákazníkom a partnerom ďakujeme za doterajšiu prejavenú dôveru a ohlasujeme spustenie meraní v roku 2021, aktuálne v Poprade.

Akreditované meranie kvality ovzdušia v súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest, meranie v okolí priemyselných zariadení a zastavaných oblastí.