Monitorovanie kvality ovzdušia 2021

Všetkým našim zákazníkom a partnerom ďakujeme za doterajšiu prejavenú dôveru a ohlasujeme spustenie meraní v roku 2021, aktuálne v Poprade. Akreditované meranie kvality ovzdušia v súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest, meranie v okolí priemyselných zariadení a zastavaných oblastí.