ISO 9001:2016

28.1.2021 u nás prebehla úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 spoločnosťou TUV Slovakia.

Recertifikačný audit potvrdil platnosť našej certifikácie na ďalšie, 3-ročné obdobie s rozšírením aj o procesy návrhu, vývoja a výskumu.

Certifikáty