Školenie Comde Derenda

Počas 23. týždňa sme v priestoroch našej spoločnosti privítali zástupcu spoločnosti Comde -Derenda. Ide o nášho dlhoročného partnera pre ktorého vykonávame distribučné zastúpenie na území Českej a Slovenskej republiky a ktorý sa už viac ako 30 rokov špecializuje na výrobu meracích prístrojov v oblasti prašnosti. Naši technici absolvovali školenie na používanie a servis moderného sekvenčného…

AQUA 2018

Spoločnosť ENVItech s.r.o. sa zúčastní 22. ročníku medzinárodnej výstavy AQUA zameranej na vodné hospodárstvo, hydroenergetiku, ochranu životného prostredia, odpadové hospodárstvo.

Výstava sa uskutoční dňa 12. – 14. 6. 2018 v areály výstaviska Expo Center Trenčín.

Viac informácií nájdete na: http://www.expocenter.sk/aqua

Obchodné zastúpenie AMS Analitica srl pre Slovenskú republiku

S potešením oznamujeme rozšírenie aktivít našej spoločnosti v oblasti merania emisií, kde vstupujeme na trh s emisnými odberovými systémami a od mája 2018 zastupujeme spoločnosť AMS Analitica srl ​​z Talianska. V minulom týždni sme sa už spoločne zúčastnili konferencie CEM 2018 v Budapešti. Naša produktová oblasť merania emisií teraz obsahuje odberové systémy na meranie prachu,…

Návšteva spoločnosti AMS Analytica

Spoločnosť Envitech s.r.o navštívil zástupca talianskej spoločnosti AMS Analytica, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou emisných monitorovacích systémov pre kontrolné merania. Na stretnutí sme sa spolu so zástupcami partnerskej cyperskej spoločnosti Envitech Enviromental services dohodli na spolupráci a zastupovaní produkcie tejto talianskej spoločnosti v oblasti emisných kontrolných meraní na našom trhu. O ďalších krokoch a…

Dodávka stožiarov pre meteorologické aplikácie

Pre spoločnosť ECM ECO Monitoring, a.s. sme v minulom a v tomto roku zrealizovali dodávku teleskopických stožiarov pre meteorologické aplikácie (6ks + 1ks), ktoré boli integrované do imisných monitorovacích systémov. Prevedenie stožiarov – teleskopický, mechanický, nerezový (4-segmentový, dĺžka 1 segmentu cca 2,5m, celková dĺžka cca 10m vrátane príchytiek na kontajner + oká pre kotvenie lankami).…

Urbis Smart City Fair

Spoločnosť ENVItech oficiálne vstupuje na trh s alternatívnymi systémami merania v oblasti životného prostredia. 25 – 27.4.2018 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu Urbis Smart City Fair zameraného na inteligentné riešenia pre mestá a obce. Na výstave boli predstavené najnovšie trendy, ako uviesť koncept „SMART CITY“ do praxe. ENVItech sa na výstave prezentoval novinkami v oblasti…

Rokovania v Kyjeve 2018

Dňa 4.-6. apríla sa zástupcovia spoločnosti ENVItech zúčastnili pracovnej cesty do ukrajinského Kyjeva, kde na pozvanie predstaviteľov mestského magistrátu rokovali a rozoberali možnosti spolupráce v oblasti príprav a výstavby monitorovacej siete kvality ovzdušia pre túto viac než 3-milionovú metropolu rozprestierajúcu sa na oboch brehoch rieky Dnepr. Predmetom rokovaní bola aj implementácia jednotných európskych štandardov a zákonov v oblasti ochrany…