Projekt obnovy AMSKO pre Slovnaft, a.s.

V rámci projektu obnovy automatizovaného monitorovacieho systému kvality ovzdušia pre Slovnaft, a.s. sme začiatkom Mája inštalovali v Rovinke novú monitorovaciu stanicu. Po minuloročnej výmene stanice v Podunajských Biskupiciach tak zostáva v rámci aktuálneho projektu zabezpečiť ešte poslednú AMS vo Vlčom hrdle. Súčasťou stanice v Rovinke bola aj priestranná informačná tabuľa slúžiaca na zobrazovanie a informovanie verejnosti o stave kvality ovzdušia v okolí Slovnaft,…

Prestavba Renault Master na merací voz

Aj počas jarnej pandemickej situácie sme v spolupráci českými kolegami (Envitech Bohemia s.r.o.) pripravovali a realizovali projekt prestavby automobilu Renault Master na merací voz určený k imisnému monitoringu pre Slezskú Univerzitu v Opave.

Dielo sme symbolicky odovzdávali na Česko-slovenskej hranici za prísnych hygienických podmienok.

 

Nové zariadenie na presnú analýzu účinnosti filtračných masiek proti Corona vírusu

Mas-Q-Check bol vyvinutý spoločnosťou Palas ako jednoduchý a rýchly test pred použitím ochrannej masky. Zariadenie sa používa na meranie počtu častíc, ktoré je schopné detekovať účinnosť v rozsahu veľkostí vírusov a baktérií. Systém sa dá použiť aj na výcvikové účely, pretože okamžite ukazuje účinnosť ochranných masiek.

Viac informácii o produkte

Datasheet Mas-Q-Check

Medzinárodný veľtrh POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2019

Naša sesterská spoločnosť ENVItech Bohemia s.r.o. sa zúčastnila  veľtrhu  “POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2019”, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. – 7.11.2019 v medzinárodnom výstavnom komplexe v Kyjeve. Spoločnosť prezentovala senzorické riešenia monitoringu kvality ovzdušia, progresívny Hybridný monitorovací systém kvality ovzdušia skladajúci sa z referenčnej stanice, senzorickej siete a programového vybavenia, ako aj naše modulárne…