Recertifikačný audit ISO

Začiatkom februára naša spoločnosť absolvovala recertifikačný audit ISO 9001.

Certifikát kvality ISO 9001:2009 sme úspešne obhájili.

Týmto potvrdzujeme, že ENVItech s.r.o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou STN EN ISO 9001:2009 pre činnosti: výroba, inštalácia a servis systémov pre monitorovanie životného prostredia

 

Rokovania s ukrajinskými partnermi 2019

V dňoch 11. až 13.2.2019 bola vykonaná služobná cesta zástupcov spoločnosti (Ing. Hrdina, Ing. Urda) do ukrajinského Kyjeva. Rokovania s našimi partnermi sa uskutočnili v sídle spoločnosti ENVImonitor. Predmetom jednaní boli aktivity na území Kyjeva a ďalších miest Ukrajiny. V rámci jednaní sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou “Autoekoprylad”.

Upozornenie o zmene banky

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o zmene banky.

Názov banky Unicredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu 1435023003/1111
IBAN SK84 1111 0000 0014 3502 3003
SWIFT/BIC UNCRSKBX

 

V momentálnej dobe je stále aktívny účet v Prima banke. O jeho ukončení Vás budeme informovať.