Dodanie komplexných monitorovacích systémov je podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.
 
Softvér našej vlastnej produkcie plní nasledujúce funkcie :
 
 • snímanie a prenos dát z meracích zariadení, snímačov a analyzátorov do vyhodnocovacieho PC
 • spracovanie získaných dát na prezentačný formát a ich archivácia do databázových systémov
 • spracovanie dát a ich prenos na vyšší nadradený systém (modem – pevná linka, modem – GPRS, internet, intranet,…)
 • prezentácia nameraných dát na spracovateľskom (meracom) PC, na nadradenom (centrálnom) PC alebo na internete
 • monitorovanie stavových signálov, ich spracovanie a vyhodnotenie
 • riadenie prístrojov a analyzátorov v kalibračnom režime (automatická kalibrácia)
 • výpočty sekundárnych údajov z primárnych nameraných dát
 • tvorba protokolov a záznamov v zmysle legislatívnych požiadaviek

Zobrazuje sa všetkych 10 výsledkov

ENVINET

ENVINET Server má v sobě nastavovací možnosti pro konfiguraci přístupu více uživatelů podle jejich přístupových práv (jméno, heslo) a možností (čtení souborů, zápis souborů, vymazání souborů a spouštění programů). ENVINET Client slouží pro volbu uzlů, odkud se budou získávat data, časů od kdy je to potřebné a na základě vlastního jazyka povelů stanovuje způsob práce se soubory. ENVINET Client může získávat data v automatickém režimu z jednoho, anebo více ENVINET Server-ů, případně je možné spustit jej z jiného programu pro uživatelem specifikovaný typ přenosu dat (například získávání dat z automatizovaného imisního monitoringu v tvaru ISO7168 prostřednictvím programu VIEW). Program je možné spustit pod OS WINDOWS.

Visualis

VISUALIS is high professional tool for data evaluation, visualization, reporting and presentation.

This tool can work with data from several databases from both types of monitoring – Air quality monitoring and Emission monitoring.

And also with other data, which can be stored in SQL or ISO databases.

Visualis is providing following functions through user friendly interface:

WebVisualis CAS

WebVisualis is high professional web applications for displaying Visualis projects on a web page.

On WebVisualis application pages the user gets access to the emission measured and archived data in databases.

These data are presented in table or graphical form according to the setting of prearranged projects.

The user can choose the prepared project, set the desired data interval and load the data into the application.

The required data will be processed, evaluated and displayed by the configuration of selected project.

WebVisualis is providing following functions through user friendly web interface:

WebVisualis DAS

WebVisualis is high professional web applications for displaying Visualis projects on a web page.

On WebVisualis application pages the user gets access to the emission measured and archived data in databases.

These data are presented in table or graphical form according to the setting of prearranged projects.

The user can choose the prepared project, set the desired data interval and load the data into the application.

The required data will be processed, evaluated and displayed by the configuration of selected project.

WebVisualis is providing following functions through user friendly web interface:

WinCentral

Wincentral is determined for the automatic and manual mode of the transferred data from the Automatic Imission Monitoring Stations or separate devices equipped with data loggers (EMAM, E-LOG, AuRes).

Wincentral software is created for the operating systems of Windows XP Professional, Windows 7, Windows8, Windows 10, Windows Server 2008 and Windows Server 2012 in the area of the personal computer IBM PC–AT. Software demands on hardware don’t overtop demands of the operating systems and applied database.

Basic software functions

Software performs all the further introducing functions which were required by the operator’s requests. It automatically performs the functions in advance planned times in the configuration. Except of this it receives the chosen data and announcements from AMS.

WinEmag

WinEmag is complete emission control system, which provides high quality and comprehensive tools to continuous emission monitoring systems.

System modularity, its high flexibility, and universality allows connection of several emission sources to one data acquisition system only.

In addition, it does not require any intermediaries industrial data loggers, because it is capable to monitor in real time all the required values directly from the analyzers and digital or analogue inputs.

The WinEmag system provides emission monitoring in accordance with Ordinance 706/2002, 408/2003 and WID 2000/76/EC and it is completely in compliance with EN14181 requirements and provides following data processing possibilities:

WinImag

WinImag is a standard and universal communication, measuring and assessment software for continuous air quality monitoring.

WinImag is communicating with analyzers, devices and sensors via universal drivers, what enables connectivity to each device, which is based on standard communication protocols.

The system is extensible to other standards, so it is possible to connect any analyzer systems, state variables sensors and auxiliary variables that are necessary to continuous emission monitoring. For the software design were taken into account following criteria:

Software is compatible with Windows 10 and older versions.

 • Satisfy the requirements of valid regulations for imission measurement
 • Design a user-friendly software
 • Design a reliable software
 • Allow the user to modify the configuration

Design a flexible and modular system for processing measured data.

 

WinModim

Havarijný systém WinMODIM Expert v. 5

 

WinMODIMEXPERT je určený pre zobrazenie, interpretáciu a predpovedanie dát z monitoringu úniku nebezpečných látok v reálnom čase.

Jeho hlavnou úlohou je napomáhať pri riešení krizových situáci pri úniku nebezpečných látok a poskytovať operátorovi dostatok informacií pre rozhodovanie v záujme ochrany zdravia a majetku občanov.

Jadrom systému je kombinácia niekoľko matematických modelov automaticky volených podľa vopred stanovených kritérií.

Výsledky výpočtov sú následne zobrazováné do digitálnej mapy s podporou vektorových grafických nástrojov.