Podporné aplikácie a modelovací softvér – množstvo menších softvérových diel sa univerzálne používa pre všetky 3 typy vyššie uvedených staníc.

 

Sú to aplikácie pre prezentáciu dát na danom PC alebo na internete, ovládače pre špecifické zariadenia, softvéry pre spracovanie a archiváciu dát pre rôzne typy databáz.

Taktiež sem patria softvéry pre matematické modelovanie a prípravu rozptylových štúdií.

Modim expert – WinMODIM 

Softvér pre modelovanie a zobrazenie šírenia plynov v priemyselnom prostredí na báze vektorových máp a SQL databázy.
*WinMODIM je produktom ENVItech, s.r.o vytvorený v spolupráci s SHMÚ a GfÚ SAV. Vzhľadom na jeho kvality a spoľahlivosť je odporúčaný Ministerstvom životného prostredia SR pre modelovanie znečistenia ovzdušia.

Modbus RF

Štandardný modbus – slave

Modbus AO

Modbus – master pre Advance Optima

TfidHa

Pripojenie TOC analyzátorov TFID

Horiba

Pripojenie prenosných analyzátorov z produkcie spoločnosti Horiba

NetDrv

Sieťová komunikácia medzi systémami spoločnosti ENVItech

NetDrvR

Sieťová komunikácia medzi systémami spoločnosti ENVItech

NetDrvRS

Sieťová komunikácia medzi systémami spoločnosti ENVItech

Nrouter

Komunikačný softvér pre priemyselné siete, sériová komunikácia, ethernet