Imisná centrálna stanica – je nadradený systém pre imisné meracie stanice.

 

Zabezpečuje zber, archiváciu a následnú prezentáciu dát z jednej alebo viacerých imisných meracích staníc. Je väčšinou umiestnená v inej lokalizácií ako podriadená imisná meracia stanica / stanice.

WinCentral 

Univerzálny komunikačný program, komunikácia – prenos meraných veličín a stavov z meracích staníc v automatickom aj manuálnom režime, diaľkové riadenie kalibrácii

SQLView

Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje

Visualis 

Zobrazovací a spracovateľský softvér novej generácie nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje

ENVIBase2_1

Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov

ETStart

Komunikačný softvér pre GPRS pripojenie

Isogen

Konverzné programy pre prevod dát do formátov podľa ISO7168

ENVISQL

Voliteľné databázové modely pre databázy MSSQL Server, Oracle

PHP ViewImis

Súbor PHP aplikácií pre web-prezentáciu dát z ISO formátov