Softvéry používané pre imisné meracie systémy, inštalované priamo na merací PC v imisnej meracej stanici.

 

Je to súbor softvérov a aplikácií, ktoré zabezpečujú na danom PC zber dát z meracích zariadení, prístrojov a snímačov v celom imisnom systéme, spracovanie týchto dát, ich archiváciu a prenos na nadradený systém.

WinImag 
Štandardná verzia, snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase, výpočet priemerov a ďalších funkcií z meraných veličín a stavov, archivácia – ukladanie do databáz, riadenie a archivácia kalibrácií analyzátorov
WebImag 
Voliteľná verzia WinImagu s web nadstavbou
SQLView
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
Visualis 
Zobrazovací a spracovateľský softvér novej generácie nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
ENVIBase2_1
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov
ImiExpsdi
Univerzálny komunikačný softvér
ETStart
Komunikačný softvér pre GPRS pripojenie
MMIPluto
Ovládače pre pripojenie zariadení ERAN