V súvislosti s meraním kvality ovzdušia zabezpečujeme kompletnú dodávku meracích staníc (kontajnerov) s príslušenstvom a vybavením podľa požiadaviek zákazníka, analyzátormi, technickou podporou ako aj záručným a pozáručným servisom.

Meracie stanice

Izotermický merací kontajner je súbor konštrukčných, mechanických, elektrických alebo aj pneumatických komponentov, ktoré ako celok tvoria prostredie pre automatizovanú činnosť meracieho systému.

Kontajner svojou konštrukciou zabezpečuje :

–              mechanické a elektrické podmienky pre umiestnenie meracieho systému

–              stabilné, definované klimatické a teplotné podmienky

–              ochranu proti elektrickému a mechanickému poškodeniu systému

–              podmienky pre bezpečnú a pohodlnú prácu obsluhy s daným meracím systémom

Základným parametrom kontajnera je jeho rozmer. Základ výpočtu ceny daného kontajnera tvorí vždy jeho rozmer definovaný dĺžkou [L], šírkou [W], výškou [H] .

Definované sú pre jednotlivé typy kontajnerov 2 základné rozmery : 2m  x   2m   x   2,2m 3m  x   2m   x   2,2m

*Tieto 2 rozmery sú štandardizované, základné, ale po dohode so zákazníkom je možné dodať kontajner akýchkoľvek rozmerov.

Konštrukčné prevedenie meracej stanice

stacionárny    
mobilný ťahaný na vlastnom podvozku (príves)  s pevným podvozkom
    s odnímateľným podvozkom
  nadstavba vozidla pevne uchytený k vozidlu
    odnímateľný s mechanickými podperami
odnímateľný s hydraulickými podperami

Produkty ENVItech s.r.o.

Datalogger E-log
Datalogger E-log predstavuje inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc. Jedná sa o univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania.

Odberová sonda

Kalibrátor a generátor nulového vzduchu