V súvislosti s meraním kvality ovzdušia zabezpečujeme kompletnú dodávku meracích staníc (kontajnerov) s príslušenstvom a vybavením podľa požiadaviek zákazníka, analyzátormi, technickou podporou ako aj záručným a pozáručným servisom.

Meracie stanice

Izotermický merací kontajner je súbor konštrukčných, mechanických, elektrických alebo aj pneumatických komponentov, ktoré ako celok tvoria prostredie pre automatizovanú činnosť meracieho systému.

Kontajner svojou konštrukciou zabezpečuje :

–              mechanické a elektrické podmienky pre umiestnenie meracieho systému

–              stabilné, definované klimatické a teplotné podmienky

–              ochranu proti elektrickému a mechanickému poškodeniu systému

–              podmienky pre bezpečnú a pohodlnú prácu obsluhy s daným meracím systémom

Základným parametrom kontajnera je jeho rozmer. Základ výpočtu ceny daného kontajnera tvorí vždy jeho rozmer definovaný dĺžkou [L], šírkou [W], výškou [H] .

Definované sú pre jednotlivé typy kontajnerov 2 základné rozmery : 2m  x   2m   x   2,2m 3m  x   2m   x   2,2m

*Tieto 2 rozmery sú štandardizované, základné, ale po dohode so zákazníkom je možné dodať kontajner akýchkoľvek rozmerov.

Konštrukčné prevedenie meracej stanice

Stacionárne stanice

3_hotspot_small

Stacionárna stanica HOTSPOT mini

LU 3600 mini

Mobilné stanice ťahané na vlastnom podvozku (príves)

4_mobil_pevny_podvozok

Mobilný príves s pevným podvozkom

6_mobil_odnimateľný podvozok

Mobilný príves s odnímateľným podvozkom

Mobilné stanice ťahané na vlastnom podvozku (príves)

8_mobil_nadstavba_pevna

Nadstavba vozidla pevne uchytená

Nadstavba vozidla odnímateľná

9_mobil_hydralika_mechanika

Nadstavba vozidla odnímateľná s mechanickými podperami

Nadstavba vozidla odnímateľná s hydraulickými podperami

7_mobil_prestavba

Špeciálne monitorovacie vozidlo – prestavba

Produkty ENVItech s.r.o.

Analyzátory